แข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Phuket PPAO Swimming Champlonship 2022

วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2565
ทางฝ่ายการศึกษาประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน ในรายการแข่งขันว่ายน้ำ “ Phuket PPAO Swimming Champlonship 2022” ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่
13-14 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาสรุปเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้
 
2 เหรีญทอง     4 เหรีญเงิน        3 เหรีญทองแดง    โดยมีรายการดังนี้
 
1.เหรีญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีชาย
-เด็กชายภาคิน ติวรานุสรณ์
2.เหรีญทองผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่น 8-9 ปีชาย
-เด็กชายภาคิน ติวรานุสรณ์
-เด็กชายพงศ์ปณต พุ่มม่วง
-เด็กชายนภัรท หอเที่ยงธรรม
-เด็กชายนวิน หอเที่ยงธรรม
3.เหรีญเงินท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น 8 ปีหญิง
-เด็กหญิงปุณณภา บดีพงศ์
4.เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 เมตรชายรุ่น 9 ปีชาย
-เด็กชายพงศ์ปณต พุ่งม่วง
5.เหรีญเงินท่ากบ 50 เมตรรุ่น 8 ปีชาย    เด็กชายภคิน ติวรานุสรณ์
6.เหรีญเงินท่ากบ 50 เมตร รุ่น 9 ปีชาย   เด็กชายพงศ์ปณต พุ่งม่วง
7.เหรีญทองแดงท่ากบ 100 เมตรรุ่น 12 ปีชาย   เด็กชายวีรนันท์ ดารากัย
8.เหรีญทองแดงท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่น 12 ปีชาย  เด็กชายวีรนันท์ ดารากัย
9.เหรีญเงิน ท่ากรรเชียง 50 เมตรรุ่น 8 ปีชาย      เด็กชายภาคิน ติวรานุสรณ์
นักกีฬาทุกคนเยี่ยมยอดมากๆ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันครั้งนี้มาได้มากมาย
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0